Missie

‘Bij de halte’ is een broedplek waar buurt,
bedrijfsleven en zorg samenkomen en verbinden.
Wij zijn een sociale onderneming wat inhoudt dat wij maatschappelijk
een meerwaarde creëren met onze verschillende gezichten

 

 

Samen in de wijk!

Visie

Door het bieden van een broedplek waar buurt, bedrijfsleven en zorg samenkomen worden krachten gebundeld. Deventer is een Hanze stad en was lid van het Hanzeverbond van oorsprong een samenwerkingsorganisatie. De huidige maatschappelijke uitdagingen vragen opnieuw om een samenwerkingsverbond.
Dit nieuwe verbond heet ‘Bij de halte’ en is een plek waar initiatieven van onze buren samenkomen, maar ook participatie, sociaal en duurzaam ondernemen en SROI. Onze normen en waarden komen terug in de diversiteit en eigenheid van al onze buren. Wij organiseren niet, maar faciliteren op alle maatschappelijke en ondernemende vlakken en vraagstukken.
Zo creëren wij SAMEN een grote maatschappelijke beweging.